Hlavní body programu 2018

Stojíme za naší nemocnicí!

Fungující a dobře vedená nemocnice je základem životní jistoty – dostupné péče ve zdraví a v nemoci. Když se za kroměřížskou nemocnici nepostavíme my, občané, nikdo to za nás neudělá.

Voda patří lidem

Zdravé Kroměřížsko se toho drží po tři volební období a nebude to jinak. Nepodpořili jsme a nepodpoříme jakoukoli formu privatizace vodáren.

Stop tajnůstkaření na radnici!

Územní plán k prospěchu všech občanů, stop spekulacím podnikavců! Stavební a rozvojové projekty musí být veřejně prezentovány a obhájeny před občany.

1000 nových stromů do ulic!

Připravme město na sucho a vedro – je třeba investovat do výsadeb, využít volných prostor, vysadit stromy na městské pozemky podél silnic a ulic.

Udržíme hazard za branami města!

Prosadili jsme zákaz hazardních automatů na území města a místních částí a také ho udržíme.

Bezpečné přechody pro chodce, budování dalších cyklostezek!

Děti bezpečně do školy! Prosadíme jasný plán, jak zmodernizovat nebezpečné přechody pro chodce. Nejcennější věc je zdraví našich dětí, pro jejich bezpečnost musíme dělat víc než dosud. Dotáhneme do konce projekt cyklostezky do Postoupek, podporujeme cyklodopravu.

Dostavíme parkovací dům!

Město nesmí být jedním velkým parkovištěm! Po výstavbě parkovacího domu u bývalého „lazaretu“ omezíme dlouhodobé parkování v centru a naopak umožníme na části míst krátké zaparkování bezplatně.

Čisté město, bez zplodin a zápachu!

Město musí hájit práva občanů. Aktivně se musí účastnit územních a stavebních řízení, projednání EIA atp.. Pasivita, až téměř vstřícnost města k velkým znečišťovatelům (KMOTR, vepřák Těšnovice, galvanovny v bývalém PALu…), na úkor zdraví lidí musí skoncovat. Smog a zápach je třeba vytlačit z města.

Kdo si hraje nezlobí!

Město musí investovat do sportovního vyžití široké veřejnosti. Nudící se mládež je poukázkou na problémy pro všechny. Prosadíme výstavbu MTX parku a kanoistického kanálu u Strže. Ohřívaná voda v brouzdališti, skluzavka do vody a pořádek na Bajdě – to je náš plán.

Péče o zeleň patří odborníkům!

Ukončíme monopol Biopasu. Zabráníme dalším škodám páchaným amatérskými zásahy na veřejné zeleni.

——————————————————————————————————————————–

Hlavní body programu 2014

Ochrana přírody a zeleně

• namísto dalšího kácení chceme výsadbu nových stromořadí

• budeme hledat nevratné řešení pro těžební jámu ve Vážanech – nejlépe lesopark v majetku města

• solení chodníků jen při ledové kalamitě, jinak posyp inertním materiálem

Pitná voda pro Kroměřížsko

• budeme chránit vodu v majetku města (VaK) před prodejem cizímu subjektu

Doprava

• co nejdostupnější veřejná doprava, pokud možno autobusy pro místní zdarma

• moderní a bezpečné přechody pro chodce

• odstraníme bariéry pro lidi se sníženou pohyblivostí a pro kočárky

• prosazování dalších cyklostezek a cyklotras

Děti (a rodiče)

• dostupné a kvalitní školky i pro dvouleté děti, pokud rodiče budou chtít

• zasadíme se o kvalitnější a zdravější stravování ve školních jídelnách

• podpora sportu zaměřená téměř výhradně na děti a mládež

Etika a finance města

• zákaz hazardních automatů na území města a místních částí

• tak jako jsme podpořili transparentnost radnice, budeme chtít vidět účty a smlouvy Biopasu, Technických a Sociálních služeb a ucpat „díry“, kterými bezúčelně odtékají finance města

Otevřená a efektivní radnice

• zprůhledníme systém přípravy a zadávání veřejných zakázek

• otevřeme jednání všech komisí a výborů občanům

• podpoříme energetický audit městských budov a připravíme program energetických úspor

• Kroměřížský zpravodaj změníme z hlásné trouby politiků na objektivní a informačně bohaté noviny

Další projekty

• budeme pokračovat v rekonstrukci Bajdy s cílem vybudovat ohřívání vody

• najdeme smysluplné využití pro bývalé kasárny na Hanáckém náměstí

 

Volební program 2010

Základní programové desatero – proč do toho jdeme, co chceme, o co nám jde:
1/ navážení popílku do bývalé vážanské cihelny – podnikatelský záměr navézt odpad z otrokovické teplárny do bezprostřední blízkosti Vážan a Zacharu, do sousedství obytných domů, pod okna nemocnice a dalších veřejných institucí, je hrozbou pro kvalitu života obyvatel města. Není také zanedbatelné, že nepochybně dojde k znehodnocení cen nemovitostí v okolí plánované skládky. Problém se netýká se pouze jmenovaných čtvrtí, je nutné si uvědomit, že po dokončení dálnice budou těžké náklaďáky projíždět celým městem po dobu 20 let! Město Kroměříž se musí tomuto projektu bránit všemi prostředky. Nesmíříme se s konstatováním, že o ukládání popílku rozhodne Báňský úřad, jak nedávno poznamenal pan starosta. Město má další páky, jak navážení zabránit. Jen musí být vůle orgánů města tyto páky použít. My tu vůli máme!
2/ vedení jihovýchodního obchvatu – kontroverzní rozhodnutí stávajícího zastupitelstva o laciném výprodeji pozemků kolem letiště způsobilo, že pokud bude někdy obchvat vybudován, dočkáme se, že v klidové zóně na hrázi Bagráku budeme potkávat kamióny. Anebo budeme právě prodané pozemky draze vykupovat. Za těchto okolností považujeme za vhodnější učinit stavební úpravy na průtahu městem – vybudování dalších kruhových objezdů u bývalého Okresního úřadu a ve vyústění ulice Spáčilovy.3/ zajímá vás, který ze zastupitelů pro něco takového hlasoval? Bohužel, informace není k mání. V zápisech ze zastupitelstva ani na městském webu zprávu to tom, kdo ze zastupitelů podpořil či nepodpořil ten či onen návrh, nenajdete. Kroměřížští zastupitelé hlasují „skrytě“. Pokud občan není přítomen přímo na schůzi zastupitelstva, neví nic. Chceme tedy pro další volební období, aby v rámci elektronizace radnice bylo zavedeno jmenovité hlasování. Když to jde v jiných městech a v krajském zastupitelstvu, jistě to technicky zvládneme i u nás.

3 / kauza vodárny VaK – stojíme si za svým – naši dva zastupitelé Zdena Dokoupilová a Arnošt Škrabal nezvedli ruku pro žádnou z lobbystických skupin, které usilují o ovládnutí VaK. Prosakující zprávy z poslední doby o navýšení ceny vody (např. prohlášení společností Veolia) v příštím roce až o 50% nám dávají za pravdu – jde o hodně.

4/ dálniční známka na severním obchvatu – D1. 
Budeme usilovat o vyjímku, aby bylo možné po obchvatu jezdit bez známky. Krčit rameny a říkat „ono to nejde“ je jistě jednodušší. Ale proč to jde třeba v Berouně, v Brně a o vyjímce se vážně jedná v Ostravě? Od toho přispíváme na stavbu dálnice z našich daní, aby odvedla aspoň část dopravy mimo centrum!

5/ transparentní prostředí na radnici – navrhujeme, aby město do budoucna neuzavíralo smlouvy se společnostmi, které nemají transparentní vlastnickou strukturu – kdo se skrývá za anonymní akcie, není důvěryhodným partnerem. Zamezíme tak spekulacím, že si někdo na radnici přihrává „malou domů“ a předejdeme kauzám, jako je třeba pražská OpenCard nebo dohadúm o vlastnictví VaKu.

6/ Bajda – koupaliště Bajda v nádherném prostředí Podzámecké zahrady, s výhledem na zámek, patří neodlučitelně k městu. Bohužel, komplikované vlastnictví pozemků se podepsaly na investicích do infrastruktury. A když navíc provoz areálu v režii města v posledních dvou letech připomíná spíše návod „jak neprovozovat koupaliště“, nezbývá, než se ptát: je to neschopnost, nebo záměr? Nemá třeba někdo zálusk na lukrativní pozemek? My máme jasno – areál je nutno za jasných podmínek pronajmout provozovateli, který bude motivovaný udělat z Bajdy zase místo,kam lidé rádi chodí a které Kroměříži závidí v širokém okolí.

7/ Stop nekonečnému betonování veřejných ploch – nelíbí se nám, jak město utrácí peníze za dláždění chodníků. Racionální údržba stávajících chodníků by byla levnější a výsledek by byl srovnatelný. Opravdu si město, které je zadlužené až po uši, může dovolit investice jako je předláždění jednoho kachličkového chodníku jiným kachličkovým chodníkem, když konečný výsledek se liší jen velikostí dlaždic? Ještě horší je, jakým tempem ubývá veřejné zeleně ve městě – je nepřípustné, aby se trávníky dále měnily v parkoviště. Jsou i jiné alternativy, jak umožnit rozumné parkování. Musíme využít všech možností k výsadbě dalších stromů. Nedopusťme, aby se Kroměříž změnila v betonovou džungli, v létě prakticky neobyvatelnou.

8/ braňme se dopravnímu kolapsu – mají pro naše město nějaký smysl další hypermarkety? Domníváme se, že ne. Každé další obchodní centrum přináší zahuštění dopravy. Např. plánovaný market vedle TESCO počítá s provozem dalších 3000 aut denně. K tomu si přidejte plánované náklaďáky s popílkem z Otrokovic. A nakonec plán vybudování výstaviště v téže lokalitě, které se po vyčerpání evropských dotací může velice snadno změnit třeba na vietnamskou tržnici. Město by mělo účelně využívat územní plán, neměnit ho „na přání“ podle toho, který podnikatel chce kde co zrovna teď postavit.

Podporujeme další výstavbu cyklostezek, zejména v centru. Také vás trápí, že nemůžete zaparkovat? A nebude rychlejší a levnější jet na kole nebo vyřídit věci pěšky?

9/ zadlužení města – bohužel a navzdory proklamacím před minulými volbami, nepodařilo se prakticky vůbec snížit dluh města. V praxi to znamená, že město si na každou investici půjčuje a platí nemalé úroky z úvěrů. Konstatujeme, že pokud budeme mít dostatečné zastoupení, budeme prosazovat „redukční dietu“ – jak městskému úřadu samotnému, tak i dalším zbytným či odložitelným projektům – viz např.zmíněné dláždění chodníků. Neradi bychom se dožili dne, kdy bude zadlužené město donuceno vzdát se podílu ve VaKu

10/ podpora sportu a kultury – Kroměříž ztrácí v posledních letech ze své jedinečnosti. Občané města se nemají kde scházet a zažívat pocit sounáležitosti. Smířili jsme se s tím, že finančně nákladný vrcholový sport nebude mít na růžích ustláno vzhledem k slabému ekonomickému potenciálu regionu. Přesto a právě proto je třeba podporovat dostupnou a kvalitní infrastrukturu sportovních zařízení pro děti, mládež a rekreační sport. Navažme na pověst Kroměříže jako kulturního a společenského centra Hané. Rádi bychom, aby se znovu vzkřísil skomírající hanácký folklór, podobně jako se dobře daří např. lidovým uměleckým souborům na Slovácku. Chceme všemi prostředky podporovat spolkovou činnost v regionu, od hasičů, divadelníků, sportovních oddílů až po aktivní seniory. Rádi bychom, aby cyklostezky nekončily na okraji města, ale pokračovali i po okrajích hlavních dopravních tepen, podobně jako je tomu třeba ve Vídni. Rádi bychom podpořili in-line bruslení tím, že se město postará o pravidelný úklid oblíbených stezek na Zámeček a podél Moravy.