17. 1. 2015

V souvislosti s diskusí o udělení/neudělení dotace soukromému provozovateli linek MHD přinášíme následující stanovisko Zdravého Kroměřížska ke stavu a perspektivám MHD v Kroměříži:

1/ MHD je základním stavebním kamenem veřejné dopravy v Kroměříži

2/ považujeme za racionální, aby síť MHD byla provozována městem, potažmo městem zřizovanou firmou, t.č. KTS s.r.o. Jsme si vědomi, že je třeba udělat inventuru či audit nejen MHD, ale celé KTS s.r.o., což má koalice v plánu. Zodpovědně to ale nelze udělat během jedné bouřlivé schůze nového zastupitelstva, to je práce na měsíce.

3/ rozsah sítě MHD a požadovanou frekvenci dopravní obslužnosti musí stanovit obec se zřetelem na potřebu obyvatel a na ekonomické možnosti. Cílem by mělo být co možná nejvíc rozšířit dostupnost MHD tak, aby byla použitelnou a levnější alternativou pro dopravu individuální.

4/ nelze připustit, aby soukromý subjekt vymáhal dotace na provozování některé linky MHD, aniž by tato byla obcí naplánována a vysoutěžena. Takový postup by hrozil spustit lavinu dalších provozovatelů a linek bez ohledu na potřeby města, pouze se samozřejmým dalším požadavkem na rozpočet města. Pokud jsme se zavázali k rozpočtové zodpovědnosti, nemůžeme takové poskytování dotace podpořit.

5/ CNG je zajímavou alternativou, nicméně nikoli všelék. Moderní autobusy vyšších emisních euro norem jsou srovnatelnou volbou. V každém případě se město jako řádný hospodář nemůže zbavit stávajících autobusů Volvo uprostřed cyklu životnosti. Je třeba uvážit také další náklady spojené s údržbou a provozováním CNG versus diesel.

5/ podporujeme postupnou modernizaci vozového parku

6/ podporujeme zavedení nízkokapacitních linek do místních částí – minibusy, mikrobusy. Tyto vozy by pak mimo špičku mohly jezdit i na hlavních linkách, čímž by se prodloužila životnost nejdražších vozů (které by v té době byly odstaveny) a snížila spotřeba.

7/ město by se mělo aktivně ucházet o potenciální dotace na obnovu MHD.

8/ pakliže bude zřizovací forma KTS překážkou pro fungování MHD v Kroměříži, je třeba zvážit právní možnost převedení na příspěvkovou organizaci ( pravděpodobně zrušením s.r.o. bez likvidace s převodem jmění na společníka a následné zřízení příspěvkové organizace).