23. 11. 2012

Vážení a milí, další volby jsou za dveřmi a jedním z mála pozitivních důsledků této události je, že opět můžeme nominovat asi 10 zájemců o přivýdělek ve volebních komisích ve Zlínském kraji, nejsnáze v KM a okolí.

Možnost brigády pro naše sympatizanty (ideální pro studenty a důchodce) Volby se uskuteční v těchto termínech:
1. kolo – 11. a 12. ledna 2013  2. kolo – 25. a 26. ledna 2013.

Podmínky :1/   starší 18 let, bydliště ve zlínském kraji, ideálně KM, Holešov, BpH a okolí

2/   nahlásit na adresu paní zmocněnkyně Jany Romanové ja.romanova@email.cz tel. 733 253 934: Jméno, příjmení, RČ /nebo jen datum narození/, bydliště (event. adresu doručovací, pokud je jiná než trvalá), telef.číslo a email.

3/  neformální „podmínky“ – býti naším sympatizantem, nejlépe voličem, v komisi zodpovědně sledovat, aby nedocházelo k podvodům při počítání  + nebýti blbem, za kterého bychom se museli stydět

Odměna za 1. kolo 1.300,- předseda 1.600,- Kč, 2. kolo 200,-
Schůzka okrskových komisí se uskuteční 21.12.2012 a účast všech delegovaných členů je nutná, protože již nebude možné podepsat slib dodatečně. Pozvánku obdrží zájemci doporučeně od obecních a městských úřadů. Dále je bezpodmínečně nutné zúčastnit se obou termínů voleb.

Termín přihlášení končí 27.11.2012 v 9 hod. ráno, kdy musí mít zmocněnkyně veškeré údaje v mailu.

Pěkný volební zážitek přeje Richard Kreml  P.S.: podporuji Jiřího Dienstbiera, na doporučení paní soudkyně Elišky Wagnerové

 

/210volby.jpg