6. 9. 2016

Sešlo se mi několik stížností od našich příznivců. Že o nás není nic slyšet, že nic nepíšeme na web kroměřížských zelených a jestli ještě vůbec jsme. A mají recht. Svou reportérskou aktivitu z kuloárů našeho krásného města Kroměříže jsem skutečně před dvěma lety podstatně přitlumil. Kdo má doma dvě malé děti, tomu nemusím vysvětlovat proč. Ale protože hoši rostou jako z vody, jdu do sebe a zakládám tímto Zelené glosárium. První příspěvek nebude z kuchyně, i když by se tak z názvu mohlo jevit:

Pachuť psí polévky po Kroměřížsku

Útulek na Čápce má svou tradici a zřejmě dělá svou práci dobře. Po městě se toulaví psi netoulají a občas mi na FB problikne dobrá zpráva, že některý z chlupáčů odešel do adopce. Tak proč ho proboha chcete zrušit? Co s těmi chudáky bude? S tímto dotazem za mnou přišla bývalá kolegyně, již zasloužilá důchodkyně, jejímž koníčkem jsou pejsci. Tak teď, když je po posledním zastupitelstvu po všem a útulek zůstane tam, kde byl, pokusím se aspoň ex post vysvětlit, že ani zelení, ani Motyčkovi lidovci, ani Kašíkovci psy nežereme.

Trocha historie – za Dvořáčka v roce 2006, ve zlaté době výprodeje majetku města, se v rámci jednoho takového balíku rozprodaly pozemky kolem Bagráku, mj. pak cesta k útulku a parcely pod ním. Ačkoli již v té době na hrozící problém s útulkem upozorňovala např. Olga Sehnalová ml., kritické hlasy byly tehdy dle zápisu usazeny s tím, že na Čápce útulek stejně dlouho nebude, že pozemky jsou určeny k zástavbě rodinnými domy. Prodej prošel, jistě si na to vzpomenou někteří současní zastupitelé, kteří přispěli svými hlasy…

A nyní současnost – před necelým rokem přišel současný majitel, PMS Reality (asi největší soukromý vlastník pozemků a realit v KM) s nabídkou, připomínající spíše ultimátum. Buďto se do Silvestra dohodneme na směně pozemků, které si určí PMS, za cenu, kterou nám nadiktují, nebo si má město sbalit útulek, ve kterém je následkem výše popsané historie v pronájmu. PMS bohužel v minulosti proslulo nesplněním několika slibů a kontroverzními kroky – např.na místě demolovaného domu na Hanáckém náměstí měl stát zhruba stejně velký bytový dům. Nestojí nic. Nekonečná stavba obchodňáku na Slovanském náměstí. Demolice barokní sýpky na Velehradské. Ať nejsme nespravedliví – k dobru budiž PMS přičtena poměrně zdařilá realizace Výstaviště na brown-fieldu bývalých Rybalkových kasáren.

Zpět k naší kauze. Pozemky, kterých se mělo město vzdát, jsou různé. Některé v pohodě oželíme, jiné – např. spojku mezi ulicí Požárníků a Velehradskou, už hůř. Na směnách kolem útulku se koalice rozštěpila. ANO, socani byli pro směnu, lidovci, kašíkovci a zelení byli proti, s tím, že bude lepší vybudovat útulek nový – mimo záplavovou zónu, v místě, kde to bude odpovídat územnímu plánu, ale hlavně – ne pod nátlakem. Než by se ale něco takového zrealizovalo, trvalo by to střízlivě rok a stálo by to 4-7mil. Kč, podle toho, jestli bychom museli nakoupit pozemek. Místostarosta Motyčka oslovil realitky a opravdu několik vhodných pozemků našel. Nejsnazší by byl prostor u Agility cvičiště za Vážanama. V případě časové nouze byla připravena krizová varianta odvézt dočasně psy do jiného útulku za úplatu. Prskali jsme hodně, došlo k dalším kolům jednání mezi PMS a městem, na jaro starosta prohlásil, že ke směně není politická vůle. PMS posunulo termín pronájmu do konce srpna, probíhala další jednání, mj. se podařilo aspoň částečně narovnat cenu pozemku na Hanáckém náměstí (původní návrh dává prostor spekulacím, že někdo šel PMS hodně na ruku…), ze směny byl vyřazen pozemek, který umožňuje přístup do plochy Pekelce II. Aspoň něco.

Závěr znáte. Výměna prošla, kromě ANO a socanů ji podpořila kompletní opozice (!), 16 zastupitelů, útulek stojí tam, kde byl. Ponechám na jejich svědomí, jak hlasovali.

Zelení byli proti, jsme toho názoru, že směna není pro město výhodná. Odhad ztráty výpočtem tržní ceny činí dle realitního znalce ing. Komínka v optimistické verzi asi 7mil., v pesimistické variantě až 16 mil Kč. Jistě, je to odhad a jiný znalec může mít jiný názor. Ale o to právě jde. Pokud by se pozemky prodaly, zjistili bychom jejich cenu. Pakliže se město nechá vmanévrovat ke směně (den po ukončení nájemní smlouvy), můžeme o ceně jen spekulovat. Zbývá pachuť psí polévky. A vtíravý pocit, že psi byli v této kauze vedlejší.

Richard Kreml