3. 9. 2014

Jako učitelka působící na základní škole mám blízko k rodinám s malými dětmi. Při projednávání běžných školních záležitostí se s rodiči žáků občas dostaneme i k jejich starostem, které řeší mimo školní lavice. Popisují mi například, jak obtížně se jim umísťují děti, které jsou mladší tří let, do mateřské školky. Mám ještě na paměti časy, kdy matky dávaly přednost delším mateřským dovoleným, a tak síť fungujících mateřských školek značně prořídla. Tenkrát asi nikdo nepomyslel na to, že se populační křivka zase zvedne, a že bude třeba tyto děti někam umístit. Ta doba je tady.

Co s malošky?
Co víc, současné matky se také chtějí do zaměstnání vrátit dříve. Pokud se rozhodly čerpat dvouletou mateřskou dovolenou, mají pak problém jak se svou mladší ratolestí naložit. Jeslí je dnes jako šafránu, takže tudy cesta pravděpodobně nepovede. Přestože se kroměřížskému odboru školství daří primární skupinu dětí do předškolního vzdělávání pokaždé umístit, problém s dvouletými malošky zůstává. Pracující rodiče těchto dětí pak musí svou situaci řešit jinak.

Soukromá školka jen pro movité
Je tedy otázka, zda by nebylo na místě kapacitu kroměřížských školek nějakým způsobem navýšit. Na potřeby rodičů v tomto ohledu aktuálně zareagovala soukromá mateřská školka. A tak se tímto vyřešila situace alespoň pro ty rodiče z Kroměříže a blízkého okolí, kteří jsou solventnější. Jak je vidět, zájem o službu tohoto druhu tedy v našem regionu je.

Aktuální informace na web
Zdravé Kroměřížsko se proto zajímá o to, jak ji obsáhnout v možnostech městského zřizovatele. Zajímá nás také situace kolem každoročně se opakujícího zápisu do mateřských škol. Rádi bychom pomohli rodičům v orientaci ohledně naplněnosti městských školek v období zápisu. K usnadnění by jim mohl sloužit speciální web zřízený na portálu městských stránek, kde by se číselné údaje o průběžném přihlašování dětí do daných školek daly v zápisovém období aktualizovat. Tak by rodiče věděli, jak to případně s jednotlivými volnými místy vypadá, a mohli se podle toho zařídit.

Chceme se poprat s byrokracií
Nápadů na to, jak vylepšit služby rodičům a jejich dětem máme víc. Některé by ani nebylo tak těžké uskutečnit, a u jiných se zase dá předpokládat střet s legislativou či všudypřítomnou byrokracií. Máme ale chuť to zkoušet. Když už se konečně ukazuje, že naše populace nebude snad jen stárnout, zkusme vložit více úsilí do našich dětí. Jsou zároveň naší nadějí i budoucností.

Markéta Caklová