27. 1. 2012

Jak říkají zkušení matadoři, začátek roku je na radnici okurková sezóna. Takže zastupitelstvo proběhlo rychle, sešlo se nás jak do mariáše. Ale témata nebyla nezajímavá. Prodej kasáren s rizikem vzniku chudinského gheta, jmenovité hlasování zastupitelů a kterak si nenechat zavřít kroměřížskou nemocnici.

Z prodejů městského majetku byl úsměvný příběh kousku pozemku, na kterém si staví nějaký pán dům v ulici Za Květnou zahradou. Projekt pěkný, ale „nedopatřením“ mu přesahuje na sousedův pozemek. Tím sousedem je město. Tak si zažádal o odprodej. Město navrhlo cenu 1000Kč/m2, přesto se ani tato cena zastupitelům nelíbila a tak nebyl prodej při hlasování schválen. Zcela překvapivě se jala komunistická zastupitelka Opravilová ještě prosazovat snížení ceny na 700Kč, čili ve prospěch občana, nikoli města, které zastupuje. Pravda, její návrh přišel zmateně až po ukončení hlasování, tedy „s křížkem po funuse“, ale i tak se ptám: z jakého důvodu bychom měli snižovat cenu? Očekávám další pokus na dalším zastupitelstvu.

Pak jsme hlasovali o kasárnách u Hanáckého náměstí. Vystoupil jsem s tím, že Zelení prodej dlouhodobě nepodporují a podporovat nebudou – viz zkušenost Bystřice s hotelem Podhoran (článek z minulého týdne, nebo nově ZDE). Kupodivu spíše technické hlasování o termínu prodeje neprošlo. Asi to vrtá v hlavě více lidem. Ono by se to fakt blbě vysvětlovalo občanům, kdyby letos město dům prodalo za 7mil. a za rok, dva by jej vykupovalo zpět třeba za 25mil.

Z jiného soudku – budeme mít hlasovací zařízení. Toť krok vpřed, navíc se prý bude zaznamenávat, jak kdo hlasoval. Jenže pro občana nebude moc pohodlné zjistit, jak si jeho zastupitel vede, protože na městském webu to viset nebude. Dozví se to jedině, když si udělá procházku na úřad a poprosí příslušné úředníky, aby mu dali nahlédnou do zápisu. Ale to se třeba časem spraví, určitě to navrhneme.

V interpelacích zazněl dotaz pana ing. Komínka, jak to vypadá s nemocnicí v souvislostí s krajskou koncepcí zdravotnictví, překřtěnou zdravotníky na „antikoncepci“. Tento dokument zpracovávaný Baťovou univerzitou, se celý nese v duchu „vše do Zlína“, zbytek je plevel. Rozproudila se docela živá debata. I když téma je zralé na jedno celé zastupitelstvo, tak aspoň hlavní závěr: hrozí, že když v Kroměříži zavřou porodnici, protože nesplňuje nadirigovaný počet porodů, spouští se domino – s porodnicí by samozřejmě skončilo novorozenecké, následně dětské. Omezil by se provoz operačních sálů, anestezie. Zhoršila by se efektivita a vytíženost obslužných provozů a komplementu. Jinými slovy – postupný zánik nemocnice. Co proti tomu můžeme udělat? Zodpovědní lidé v managementu a v dozorčí radě by měli tlačit na zlepšení kvality péče i prostředí, na vstřícnost personálu, aby pacienti neměli tendence nechat se ošetřit jinde. A občané by se na oplátku měli zúčastnit krajských voleb, ptát se politiků, jak si představují další rozvoj péče o nemocné.  A podpořit hlavně kroměřížáky, vsetíňáky a hradišťáky. Drtivá většina zlíňáků v krajském zastupitelstvu je pro Zlín požehnáním, pro občany bývalých okresních měst a menších obcí – katastrofa.

Tož tak. Pěkný den přeje Richard Kreml

 

 

/IMG_0444u.jpg