5. 10. 2012

Léto je v čudu. Beru na vědomí a slibuji, že čas od času napíšu nějakou poznámku k dění v Kroměříži. Teď tedy nabízím shrnutí zastupitelstva.

Sešlo se nás skoro jak do mariáše – tuším 17 ze 27. A jelo to jak po másle, žádné velké kontrolverze ve věcech majetkových. První zaskřípání nastalo u evergreenu „Správa majetku a co s ní“. O tom, že nefunguje optimálně a že je drahá na to, co dělá, se mluvilo už dlouho. Spor je o tom, jestli postupovat podle koaličního scénáře, čili Správu zrušit a převést její činnosti na KTS (Technické služby), nebo Augiášův chlív vyčistit cestou auditu a provoz zefektivnit na stávajících základech, nejlépe s jiným ředitelem – což je názor opozice, čili náš. Krom toho si vrabci na střeše povídají, že ve skutečnosti jde o osobu ředitele, bývalého starosty Dvořáčka a vytvoření nového úřadu pod názvem Správa sportovišť. Debata nebyla příliš dlouhá, leč hlavní argument – že převod majetku města z příspěvkové organizace  SMMKM do eseróčka KTS je problematický z hlediska účetního – nebyl zodpovězen, protože Ministerstvo financí dosud odpověď neposlalo. Paní starostka nicméně na žádost Pavla Motyčky přislíbila, že zajede na Finanční ředitelství do Brna a optá se. Tož jsem zvědav a hodně. Neboť to rozhodnutí by podle našeho názoru mohlo být rizikové pro městskou pokladnu – pokud by vznikly další výdaje města dodatečně vyčíslené Finančním úřadem v podobě daně, je otázka, kdo by byl za tyto výdaje zodpovědný a jak. Zastupitelé, kteří tuto cestu podpoří? V každém případě posun k lepšímu – podklady pro zastupitele byly o hodně konkrétnější a nad čísly se dá uvažovat.  Můžete se sami podívat na web města, kde jsou zveřejněny, což je také novinka. Svou roli ve věci SmmKM hraje i čas – koalice to chce stihnout do konce roku.

Z jiného soudku – odklepli jsme dokument o tom, jak má fungovat památková rezervace města – nic nového, ale využil jsem příležitosti a optal jsem se, jestli výhled na zámek a radnici bude i nadále „zdobit“ 10 kadibudek vyskládaných u morového sloupu na Velkém náměstí. Odpověď paní starostky potěšila -pracuje se na tom, budou se stěhovat na tržnici na Vejvanovského.

Dále jsme ukrojili opět kousek salámu pro  Slávii, což souvisí s předchozím -sportovci (ve finanční kaši poté, co si nechali ukrást Sazku) doufají, že se dostanou pod křídla města, resp. nového sportovního úřadu. Což je sice fajn, ale kde na to město vezme a co když vznikne precedens, že každý spolek bude chtít pod město? Nicméně nějak se to bude muset udělat a evidentně v zastupitelstvu nejsou Zelení sami, kdo si myslí, že nemůžeme děcka vyhnat z tělocvičny na ulici.

Pak jsme jen rozdali hromadu medailí pod dohledem rozdavačky metálů a kytic dr. Číhalové. A skončili jsme zcela netradičně v kapitole „Interpelace“ : staří prudiči Motyčka a Kreml nečekaně vystoupili s poděkováním – Motyčka za mejdan pro zaměstnance radnice, který pomohl stmelit kolektiv. Já jsem vyjádřil dík těm, kdo se navzdory všem peripetiím podíleli na rekonstrukci Bajdy a předal jsem několik sepsaných podnětů, co by si sportovci na Bajdě ještě představovali dodělat. Není to špatný pocit, když se něco podaří a chválit se má veřejně, tak zveřejňuji viz níže. Hezký a barevný podzim přeje

Richard Kreml

/DSC01776_upr.jpg

 

Vážená paní starostko,

obracíme se na Vás jako na představitelku města Kroměříže s poděkováním za pozitivní posun, který nastal v letošním roce v areálu koupaliště Bajda. Po letité nečinnosti města, která vedla ke stagnaci až  umrtvení sportovní činnosti na Bajdě, jsme s potěšením přes všechny peripetie sledovali opravy bazénových van a vodního hospodářství koupaliště, zrušení plotů oddělujících nohejbalová hřiště, zavedení permanentek a další pozitivní změny. Rádi bychom nejprve touto cestou a Vaším prostřednictvím poděkovali všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a zároveň vyjádřit naději, že po prvním kroku budou následovat další tak, aby se kroměřížské letní koupaliště stalo opět pýchou města a magnetem pro návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Vzhledem k tomu, že jako hráči beach volejbalu navštěvujeme Bajdu asi nejčastěji, dovolujeme si nabídnout naše postřehy, které by mohly být inspirací pro další rekonstrukci Bajdy :

1/ v letošní sezóně se podstatně zhoršila kvalita trávníků v celém areálu. Bylo by žádoucí provést rekultivaci ploch a založení trávníků nových, event. i s možností zalévání ploch

2/ zřejmě z důvodů bezpečnosti bylo pokáceno několik stromů, které dosud nebyly nahrazeny. Dovolujeme si upozornit, že většina návštěvníků v parném létě vyhledává stín pod vzrostlými stromy, kterého se tímto nedostává.

3/ pro děti i dospělé chybí po odvezení stávajících herních prvků vyžití – houpačky, skluzavka, pískoviště, vhodná by byla i instalace několika laviček

4/ stále pokulhává provoz sprch a WC – zejména na začátku sezóny, nebo navečer, kdy ještě nechodí davy na bazén, ale jsou v provozu kurty na plážový volejbal!

5/ stojany na kola –problémem je riziko krádeže – návštěvníci koupaliště by rádi na svá kola viděli, popř. by mnozí rádi dali své kolo do úschovy (třeba i placené) pod dozor vrátných. Nebylo by možné alespoň umístit nad stojany s koly kameru Městské policie?

6/ areál Bajdy je nutné nabídnout školám, sportovních a zájmových spolků (např. aerobik, zumba…) pořadatelům příměstských i mimokroměřížských dětských táborů, sportovních soustředění atp. (a motivovat tento typ návštěvníků)

7/ byli bychom rádi, kdyby areál měl jasně stanoveno, kdo je jeho vedoucí , kdo má v popisu práce organizovat sportovní a společenské akce v areálu, kdo má zodpovědnost za prodej vstupenek včetně nabídky permanentek. Je třeba vědět, na koho je možné se obracet a zveřejnit na dotyčného kontakt.

S přáním hodně zdaru při další rekonstrukci a zlepšování provozu areálu Bajda ku prospěchu a radosti obyvatel města Kroměříže

Za zúčastněné volejbalisty sepsal Richard Kreml