21. 9. 2011

V poslední době veřejnost v Kroměříži znepokojily informace o projektu „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí“. Skutečnost, že v krátké době padne několik set vzrostlých stromů, nemůže nechat žádného soudného člověka chladným. Bohužel argumentace radnice o tom, jak se uleví ve městě alergikům, když vykácíme lípy (lípa je alergenem jen zcela vyjímečně – to, co dráždí alergiky jsou pyly trav, kvetoucí ve stejném období), nás nutí přistupovat k projektu s nedůvěrou. Nikomu se lépe dýchat nebude, protože úbytek vegetace znamená více prachu, smogu a celkově zhoršené mikroklima, v létě větší horko.

Požádali jsme proto  ing. Posoldu, který má veřejnou zeleň na starosti, aby nám na místě v jednotlivých ulicích ukázal, co se chystá.  O názor jsme požádali také pana doc.Ing. Pavla Šimka, Ph.D, proděkana na Zahradnické fakultě MZLU v Lednici na Moravě, který vážil cestu do Kroměříže, aby se prohlídky osobně zúčastnil.

Na základě této exkurze konstatujeme následující:

1/ záměry ve většině ulic jsou opodstatněné a zdůvodnitelné. Za problematické s kontroverzní považujeme  3 lokality – zejména jde o :

  • ulici Kollárovu (doc. Šimek vyjádřil názor, že rekonstrukce cestou vymýcení všech stromů je zcela nevhodná – doporučuje selektivní výměnu několika poškozených stromů. Druhová rozmanitost v této ulici není ani esteticky na škodu vzhledem k pestré a rozmanité architektuře domů v ulici)
  • topoly za Květnou zahradou (stav topolů není tak špatný, aby bylo nutné je v nejbližších 10-20 letech kácet. Navíc je v této lokalitě třeba postupovat mimořádně uvážlivě, protože stromy působí jako přirozený regulátor výše spodní vody. Jejich odstranění bude znamenat problém s vlhkostí pro Kolonádu Květné zahrady!)
  • některé stromy v ulici Koperníkově.
  • vykácení sakur v ulici Sokolovské je bohužel nutné, stromy jsou staré a napadené. Podle projektu je mají nahradit jerlíny japonské  (viz ZDE).  Podle pana doc. Šimka tento druh má příliš velké koruny, což začne časem při omezeném prostoru ulice vadit. Druhá věc je historická tradice – ke Slovanu vždy patřily sakury, spousta obyvatel si jaro bez jejich květů snad ani nedovede představit. Z hlediska zahradnického by znovuvýsadba sakur neměla být problémem. Prosíme tedy o uvážení, zda by nebylo možné vyhovět hlasu místních obyvatel a vysadit spíše sakury.

2/  základní problém projektu je překotnost, s jakou se najednou věnuje péče zeleni ve městě. Ptáme se, jak probíhala péče průběžná, když najednou musíme vykácet tolik stromů? Považujeme za nesmysl, že jsou vůbec vypisovány projekty podobného druhu, které nutí města v krátkém čase vymýtit stovky stromů, aby dosáhly na finanční prostředky. Je to jeden ze zářných příkladů toho, jak se rozhodování o použití prostředků z našich daní odehrává ve vzdálených úřadech, ze kterých nelze dohlédnout na jejich efektivní využití. A v konečném důsledku mohou nadělat více škod než užitku.

3/ považujeme za nešťastné, že v projektu prakticky není obsaženo založení nových parků či alejí, ač je v Kroměříži několik lokalit, které po vysazení stromů přímo volají – např. ulice Purkyňova, Štursova, Lutopecká, nebo podél cyklostezky mezi Kroměříží a Hulínem.

4/ je špatné, že se občané o projektu dověděli teprve o prázdninách a to z novin – větší část projektu je sice dobře připravená, ale pokud je už vydáno povolení ke skácení stromů, jsme nuceni odmítnout projekt jako celek. Věříme však, že zdravý rozum přece jen zvítězí a najdeme s radnicí cestu k prospěšnému kompromisu.

Zelení se prostřednictvím svých zastupitelů a podnětem občanského sdružení Hortus Moraviae hodlají bojovat o to, aby se péče o zeleň v Kroměříži nestala záminkou pro bezhlavé získání peněz  z evropských dotací bez ohledu na skutečné potřeby občanů a přírody ve městě.

Není vám to také jedno? Přidejte se k nám, oslovte své zastupitele i z jiných stran, nenechávejte si svůj názor pro sebe. Jinak se jednoho dne vrátíte domů a váš strom už tam nebude. Zbytečně.

Tento dokument byl projednán a přijat na schůzi ZO SZ Kroměříž. Níže několik obrázků stromů, jejichž vykácení se také plánuje.