1. 8. 2017

Lidl se má přestavovat. Či spíše stěhovat, otočí se jako chaloupka na kuří nožce zády k Hanáckému náměstí. Nic proti. Jen projekt nové prodejny vzbuzuje negativní reakce mezi laiky, i odborníky – architekty a urbanisty. Prefabrikovaná vizáž, 19 vykácených stromů, vybetonované trávníky, absence chodníků… Co s tím může dělat město? Skoro nic. Co občané? Slušně poprosit společnost Lidl, aby se zamyslela nad tím, jak by měla vypadat architektura 21. století ve městě, které má ve svém středu památky chráněné UNESCO. Což jsme udělali formou otevřeného dopisu. Podotýkám, že nejde o akci politickou, nýbrž občanskou, s obsahem dopisu souhlasí odborníci i zastupitelé napříč politickým spektrem. Čtěte dál a šiřte, jen širší veřejná odezva pomůže projekt vylepšit.

Lidl Česká republika, v.o.s.

Nárožní 1359/11,   15800 Praha, Stodůlky

____________________________________________________________________________

Vážené vedení společnosti,

Obracíme se na Vás jako občané a zastupitelé města Kroměříže.  Víme a kvitujeme pozitivně, že si Lidl zakládá na tom, aby byl vnímán jako moderní firma, která nezanedbává ochranu životního prostředí a klimatu. Také na Vašem webu prezentujete, že jste si  vědomi  vlivu činnosti lidstva, včetně Vaší společnosti, na klimatické změny. Prostřednictvím různých projektů, jako např. Rákosníčkovo hřiště, se snažíte zlepšit svou image mezi širokou veřejností, čímž se odlišujete od jiných řetězců.

Jak jistě víte, prodejna Vašeho řetězce v Kroměříži se připravuje k rozsáhlé přestavbě, přesněji řečeno zbourání stávajícího objektu a postavení nového, modernějšího. K našim rukám se dostal projekt nového areálu a bohužel musíme konstatovat, že jeho kvalita je podstatně slabší, než by odpovídalo možnostem renomované společnosti, jako je Lidl. Jsme toho názoru, že unikátní poloha Vašeho pozemku, v samém centru Kroměříže, v bezprostřední blízkosti památkové zóny, si zaslouží kreativnější přístup, než běžné lokality na sídlištích či v obchodních centech na periferiích měst.

Co přesně Vašemu záměru vytýkáme?

1/ nová parkovací místa ukrojí z už tak minimální rozlohy zeleně, stavba prakticky spočívá v samotné budově, která má podstatně větší rozlohu než stávající (2710 m2), a dále v betonovém parkovišti (4680 m2) s osmi stromy malého vzrůstu – pravděpodobně zakrslé javory, protože v minimálním prostoru, který jste jim vyhradili (cca 2m2) nic jiného neporoste. Vykácíte 19 stromů, byť vesměs malých, ale perspektivních.

2/ Lidl v Kroměříži se nachází v husté zástavbě blízkých sídlišť Slovan a Zachar, mnoho lidí je zvyklých chodit nakupovat pěšky nebo na kole. Proč projekt vůbec nepočítá s napojením na chodníky?

3/ takto velká zpevněná plocha uprostřed města působí jako tepelný ostrov, navíc s dešťovou vodou počítá pouze jako s odpadem, naprosto neuvažuje o zasakování či retenci a dalším využitím srážkových vod.

3/ domníváme se, že Váš záměr by mohl být kvalitněji architektonicky promyšlen a zpracován tak, aby sloužil nejen účelu prodeje zboží, ale aby dobře urbanisticky zapadl do svého okolí. Již i v ČR jsou četné příklady toho, že moderní supermarkety lákají své zákazníky nejen na nízké ceny či kvalitu zboží, ale i na kulturu prodeje, na možnost posedět, setkávat se, relaxovat.

Co navrhujeme?

–          domníváme se, že by bylo na místě projekt přepracovat, nejlépe renomovaným architektem. Jsme toho názoru, že Kroměříž, město s památkami UNESCO není správným místem pro výstavbu prefabrikátů, ale příležitost pro kvalitní moderní architekturu

–          snížení počtu parkovacích míst, popř. pokud je jich potřeba tolik, navrhujeme  jejich umístění do podzemí  v suterénu prodejny. Neměl by to být technický problém, nejedná se o zátopové území, navíc efektivněji využijete pozemek s jednou s nejdražších parcel ve městě a Vaši klienti jistě ocení možnost zaparkovat ve stínu a pod střechou. V Kroměříži už mají občané dobrou zkušenost s prodejnou Ahold, která takové parkoviště má.

–          Pokud budete akceptovat výše uvedená opatření, umožní to vyhradit větší prostor zeleni tak, aby bylo možné zasadit i rozložitější stromy.  Navrhujeme, aby vznikl zelený stromový pás mezi parkovišti, který tak, aby stromy poskytly stín a snížily prašnost

–          jako samozřejmé považujeme zachování aspoň stávající rozlohy trávníků, lépe její rozšíření. Pokud už musíte vykácet stromy ve stávajícím umístění, pojďte je aspoň adekvátně nahradit.  Dovedeme si představit i možnost malého parčíku s kavárnou či restaurací, se zahrádkou, popř. i s malým dětským hřištěm

–          v dnešní době jsou již dobře technologicky zvládnuté „zelené střechy“ – nenajdete odvahu ji realizovat právě v Kroměříži?

–          dokáže šikovný projektant najít cestu, jak  zefektivnit  hospodaření se srážkovými  vodami? Jsme si jistí, že prostor pro retenční nádrž na vodu ze střechy, a způsob, jak ji využívat k zavlažování zeleně, se jistě najde.

Na webu Lidlu píšete: „Neustále se snažíme být odpovědní k lidem i přírodě. Průběžně se zasazujeme o zlepšení ochrany životního prostředí a klimatu…“.  Dokázali jste v několika případech, že svou společenskou odpovědnost berete vážně – namátkou zrušení prodeje plastových tašek, projekt Rákosníčkovo hřiště, třídění odpadu  a další. Chápeme, že některé detailní informace se nedostávají  nejvyššímu vedení společnosti , proto jsme se zvolili formu otevřeného dopisu.

Děkujeme, že se znovu zamyslíte nad projektem nové prodejny Lidl v našem městě.  Rádi se sejdeme k diskuzi a budeme se těšit na kvalitní projekt, který do Kroměříže, města UNESCO,  přinesete.

MUDr. Richard Kreml,

zastupitel  a předseda spolku Hortus Moraviae                                                                               V Kroměříži 24.7.2017

               

Kontakt:

Richard Kreml,   Na Dílech 156/3 Kroměříž                                     rkreml et seznam.cz   tel. 608870370

S obsahem dopisu se ztotožňují mj. níže uvedení zastupitelé města a odborníci:

MUDr. Olga SEHNALOVÁ (zastupitelka a europoslankyně), ing. Radmila VRANÍKOVÁ (městská architektka), Mgr. Daniela HEBNAROVÁ (ředitelka Domu kultury a býv. starostka),  ing. arch. Milanem KROUMAN (architekt), ing. Zdena DOKOUPILOVÁ (zastupitelka a býv.  kastelánka kroměřížského zámku), ing. arch. Marcela ŠÓNOVÁ (architektka),  Jaroslav STOJANÍK (fotograf, zastupitel),  Mgr.  Petra FEČKOVÁ (radní, ředitelka školy)  a další občané města Kroměříže